Kategoriarkiv: Trim

Trim 2016

Trimsesongen er snart i gong. Vi satsar på at klyppekorta er i sal etter Kjeringi Open.

Klyppekort kan då kjøpast hjå Leikanger Bokhandel AS og Erling Røysum AS.

  • Kort for alle 20 trimpostane til kr 100.
  • Kort for 30 klypp (Trim 30) for dei som vil gå på nokre av postane, fleire gonger til kr 50.

Flotte premiar blir trekt etter sesongen mellom innleverte kort.

Nytt: Eigen trekning for barn fødd i 2001 og seinare blant Trim 30-kort med minimum 20 klypp. Hugs å skriva fødselsåret på kortet før innlevering i haust!

Byggmeister Langeteig & Volldal AS og Sogn Røyr AS er med på laget. I år er planen at Syril Trim vil bruke midlar på å merke opp ein del stiar.

Besøk på trimpostane

Vinter2015
Skagasete 2. mai 2015

Vinteren 2015 var ei hard nøtt og kjempa hardt for å bli. Utlegging av postane i høgda vart forsinka med ca ein månad. Likevel må ein kunne sei seg godt nøgd med besøket på postane.

I 2014 vart det registrert 14 511 besøk i bøkene. For 2015 er det registrert 13 660 besøk på dei same postane.

Ein nedgong på 851 registreringar er ikkje mykje med tanke på den snørike vinteren. Det har gitt seg utslag ved at nærpostar som Bjørgahaug og posten mellom Frækaland og Kleppa har fått auke i besøktalet.

2015 besøk på trimpostane