Vinnarar Syril Trim 2021

Hurra! Vinnarane i årets Syril Trim er klare!

Det har vore nok ein flott sesong for Syril trim med stor auke i antal selde trimkort. Tal innleverte trimkort er omtrent som i fjor. Også i år er det mange barn/unge som har fullført, stor applaus til både barn og foreldre!

Premiane er gåvekort à kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30.

Ein stor takk til Erling Røysum AS og Små Livgleder for delsponsing av premiane, noko som gjer at vinnarsjansen blir større. Dei gjer det og enkelt for oss i samband med sal og innlevering av trimkort.

Vi vil òg takke dei to andre sponsorane våre, Sogn Røyr AS og Byggmester Langeteig & Volldal AS, som støttar aktiviteten vår.

Takk også til alle gode hjelparar med smått og stort i løpet av sesongen (legge ut nye bøker, rydde stiar, klopper, fikse trimkasser m.m.). Vi set stor pris på all hjelp vi får!

Vinnarar av turposttrim og gåvekort à kr 1.000:

 1. Tarjei Fykse Lomås
 2. Frida Fykse Lomås
 3. Eline Dimmen Henjum
 4. Hege Nilsen Nornes
 5. Lena Steig
 6. Rita Steig
 7. Lena Søderholm
 8. Hildur Liljedal Stølen
 9. Tonje Fjeld Hæreid
 10. Johannes Hamre
 11. Espen Sæterbø
 12. Kjell Remø
 13. Siw Merete Stadheim
 14. Nils Magne Slinde
 15. Bodil Nornes
 16. Steinar Fredheim
 17. Kjell Arne Valvik
 18. Ola Nornes

Vinnarar av Trim 30 og gåvekort à kr 500:

 1. Filip Myren Sæterbø
 2. Guro Marie Bruteig Bøyum
 3. Even Thue Wathne
 4. Selma England Skårhaug
 5. Frode Ølmheim
 6. Solbjørg K. Halland
 7. Ingrid Amundsen
 8. Magna Vangsnes
 9. Mari Fykse
 10. Ingrid Fredheim
 11. Beate Vangsnes
 12. Elisabeth Steig Eikeberg
 13. Borgtor Bøyum
 14. Rolf Almås
 15. Kjetil Ølmheim
 16. Bente Olsmo Høgheim
 17. Perny Kristine Dimmen
 18. Amalie Dimmen Henjum
 19. Kristin og Johanne Fredheim
 20. Siri R. Heggenes
 21. Gerd Karin Gjøringbø
 22. Astrid Solberg
 23. Linda Føleide Skinlo

Vi gratulerer alle med god innsats, og håpar at mange av dykk vil vere med neste år og.

Gåvekorta får de i løpet av dei komande dagane!