Skikarusell


Kontaktpersonar

Jomar Leirdal (jomar.leirdal@gmail.com) tlf. 91842974
Dagfinn Ylvisåker(Dylvisaaker@hotmail.com) tlf. 90207470

Aktivitetar

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 130 kroner og vert seld på Kleppa når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet. Dersom du har startnummer frå tidlegare, så ta det med.

Laurdag 7.januar kl. 10-11
Laurdag 14.januar kl 10-11 AVLYST
Måndag 23.jaunar kl 17-18:30 (NY)
Laurdag 4.februar kl 10-11
Laurdag 4.mars kl 10-11
Laurdag 25.mars kl. 10-11 –> Premieutdeling kl 11.30

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar heilt fram til premieutdeling.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. (det vert premiering for alle påmeldte deltakarar) Det vert premieutdeling laurdag 25. mars.

Syrstrond Idrettslag

%d bloggarar likar dette: