Barneski


Kontaktpersonar

Anders Borlaug (andersborlaug@gmail.com) tlf. 95898751
Halvard Gjerde (halvard.gjerde@difi.no), tlf. 41433534
Trond Gjerland (trond.gjerland@vegvesen.no), tlf. 41569742
Jomar Leirdal (jomar.leirdal@gmail.com) tlf. 91842974
Joachim Bråthen Schedel (Joachim.b.schedel@hotmail.com)
Jørgen Eikenes Dahle (jorgen.eikenes.dahle@gmail.com)

Aktivitetar

Barneskigruppa arrangerer skikarusell på Kleppa kvar skisesong, for dei minste borna opp til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 100 kroner og vert seld i skihytta når det er karusellrenn. Det er gratis å vere med for dei som har Kleppakort. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet.

Vi har og ei bok på Øvstestølen der borna kan skrive seg inn, og dette tel med i «poengfangsten» for premiering ved sesongslutt. Det blir gitt eit poeng pr. karusellrenn og tur til Øvstestølen. Det vert premiering for alle med 4 poeng eller meir.

Lenke til informasjon om Skikarusell 2018

Barneskigruppa er med på kioskdrifta i skihytta på Kleppa dei dagane det er karusellrenn, og det er godt besøk på kiosken desse dagane :-).

Syrstrond Idrettslag

%d bloggarar likar dette: