Syril fotball treng dommarkontakt

Syril fotball treng dommarkontakt. Per no er det ingen som dekkar det vervet, og det må me ha på plass før kampane startar.

Oppgåvene til dommarkontakt er å fylgje opp dommarane våre (i samarbeid med dommargruppa), sette opp dommarar på kampane + miniputturnering, sørge for å sette opp klubbdommarkurs for nye dommarar, og ha oversikt over utbetaling av lønn til dommarane.

Ny dommarkontakt vil sjølvsagt kunne støtte seg på tidlegare dommarkontakt og styret i fotballgruppa.

Om kampane kjem i gang i april, hastar det med å få på plass ny dommarkontakt. Fint om nokon kan ta på seg denne oppgåva slik at me kan få gjennomført seriekampar når den tid kjem.

Ved spørsmål, ta kontakt med Birte A. Røysum, tlfnr 90 60 06 78, eller birte-a@hotmail.com