Klubbdommarkurs

Kurset vert helde fredag 2. juni kl. 18 – 20.30 på barneskulen.

Det er miniputturnering på Syril stadion sundag 11. juni – håpar dei som tek kurset kan dømme på den.

Dei som vil delta på kurset må svare innan laurdag 20. mai til lagleiar.

Treng og å vite om ein kan dømme på turneringa eller ikkje

Når ein har fullført klubbdommerkurset, kan ein dømme 5’ar og 7’ar kamper opp t.o.m 12 år. 

Du må vere fødd i 2003 eller før for å delta.