Hovudstyret

Leiar Per Hauge 90865833
Nestleiar Karl Erik Johnsen 95739728
Kasserar Arild Bjørk 95206049
Styremedlem Nils Magne Slinde 90154550
Fotball Magna Vangsnes 95191963
Ski Eivind Brendehaug 95191752
Friidrett Ingunn Nyhammer 97117076
Handball Eva S. Fosshagen
Trim Arild Bjørk 95206049
Barneidrett Anita Instefjord 97568083
Innebandy Torbjørn Stølen
Volleyball Tone Oppedal 95046056