Arbeid på nye stadion og stengt for køyring

No er entreprenør i gang på bana.

Dei arbeidar frå kl.9 på morgon til utpå kvelden. Det er viktig at all levering av ungar er ferdig til kl.9. Då stenger entreprenør bommen. Det vert opphald i arbeidet ein halv time når skulen sluttar, så bussen kan snu og foreldre henta.
Vegen opp til skulen er avsperra med trebukk. Syril frarådar sterkt parkering på skuleområde, snuplass og bussholdeplass denne veka, då dette kan gje lakkskadar. Vegen er ikkje stengd, så om ein må, kan ein flytte bukken og køyre opp, då på eige ansvar. Me ber om at bukken setjast på plass att i slike tilfelle.

Det vil kun vere slik denne veka, so er me ferdige. Takk for hjelpa🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️