Friidrettstrening 1. – 3. klasse

Frå og med tysdag 26.4 har Syril friidrett friidrettstrening for 1. – 3. klasse kl. 17:00 – 18:00. Treninga er på nye stadion. Det blir fokus på leik og utprøving av ulike friidrettsøvingar. Håpar mange vil vere med!😊
– hovudansvarleg: Stine Mundal Aase
– tilbodet gjeld kvar tysdag fram til skuleferien