Opningsstemne friidrett Syril stadion

Opning/innviing av bana ved ordførar Arnstein Menes ved stemnestart.

friidrett.no ligg komplett resultatliste, og på den elektroniske statistikken finn du plasseringa på utøvarar frå Syril fom. 13 år og klubbstatistikk. På OpenTrack-sida til stemnet ligg det og resultat.

Vi er imponert og ydmyk over at vi fekk 90 deltakarar til det første stemnet i Syril-regi på mange år!

Hugs lisens for utøvarar frå 13 år og oppover. Ingen startkontingent.

Garderobar/WC på Leikanger barneskule.
Parkering vest/nord for stadion og aust for barneskulen.
Kiosk med mykje godt i speakerbua😉

For 1. – 4. klasse er det viktig at foreldre stiller opp og hjelper til med å sende ungane vidare frå øving til øving, kanskje vere funksjonærar ved behov og måle resultat og skrive det på startnr.😊

Spørsmål om stemnet? Ta kontakt på Syril friidrett på Facebook eller jeopard@hotmail.com.

Med sportsleg helsing

Syril IL friidrett