Dugnad nye stadion

Det vert dugnad på nye stadion sundag 12. september og måndag 13. september, begge dagar kl. 17.

Oppgåva er å dekke til områder og gjenstandar – primært betong og inngjerding – som ikkje må bli spraya av raudmåling/toppdekke.

Jørn Gåsvær (472 38 189) er dugnadsleiar. Aktuelle verktøy er (tapet)kniv, gatekost, nokre klutar/tøystykke det ikkje er nøye med. Og for dei som har: Trillbår og stiftemaskin (til å feste plast mot tre).
– kan du bidra med ein stige eller stillas; gje melding om det..

Dei som kan stille på dugnad gjev beskjed til Jørn. Meld deg gjerne på på Syril friidrett sitt Facebook-arrangement.

Og følg med på Facebook for evt. oppdateringar på tidspunkt, då noko av arbeidet er veravhengig.

Dette er eit anlegg for alle og ikkje berre friidretten, så flott om alle grupper kan stille med litt folk 😉

Bana måndag 30. august