Spørjeundersøking om bruk av ditt nærmiljø til fysisk aktivitet

Ein masterstudent ved høgskulen på Vestlandet arbeidar med eit prosjekt som har til hensikt i å få meir kunnskap om bruk av ulike anlegg til fysisk aktivitet. Målgruppa for prosjektet er alle mellom 15-19 år busatt i Sogndal kommune. Prosjektet er i samarbeid med Sogndal kommune, og vil bidra til kunnskapsgrunnlaget om ungdom sine aktivitetsvanar og –behov i kommunen, noko som er relevant for framtidig vurdering av anlegg- og aktivitetsbehov i kommunen. Spørjeundersøkinga er anonym og tek ca. 5 minutt å gjennomføra. Spørjeskjema er tilgjengeleg fram til 21.desember.

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=79DQ9619U631