Avduking trimkort 2018

Syril trim inviterte turgåane til å levere inn bilete for bruk på korta i 2018. Vi takkar for bidraga. Bileta som prydar korta er:

  • Turposttrim: Kari Kitty Stadheim – Sau og lam
  • Trim 30: Vilde Rød Knudsen – Utsikt frå Lauparfjell

Turpost 2018Trim 30 2018

PS! Vi let vinter vere vinter og kjem tilbake til salsstart seinare.