Treningsavgift fotball 2018

På årsmøte for Syril fotball vart det vedteke at treningsavgiftene blir uendra frå 2017.

Klasse Beløp
Senior herrar 3.000
Senior damer 1.650
Aldersbestemt 1.650
Aldersbestemt 9-10 år 600
Miniputtfotball 500

Kontonummer: 3781 14 13101 eller Vipps 111103
Merk innbetalinga med: Treningsavgift <år> og spelarnamn
Spelarar som ikkje har betalt får ikkje spela!

NB! Alle må betale medlemsavgift i tillegg.