Bilete ditt på trimkort i 2018?

Mange flotte bilete vert posta på Facebook-gruppa til Syril Trim. Vi er på jakt etter bilete til trimkorta for 2018 og treng di hjelp. Sit du med eit blinkskot du meiner kan pryde ein av kortypane neste år?

NB! Pass på at bileta du lastar opp, sender eller deler er i full storleik.