Tine fotballskule 2016 – rammeopplegg

8 – 10 år Måndag Tysdag Onsdag Torsdag 1000- 1045 Velkomst Informasjon Gruppeinndeling Bli kjent-aktivitetar Leikar Pasning, dribling… Skot på mål Spel Diverse grunnleggjande dugleiksøvingar 1045-1200 Skot på mål Pasning, dribling… Spel mot eit mål Diverse grunnleggjande dugleiksøvingar Lunsj 1130-1200 Turnering 1200-1345 1200-1245 L U N S J 1245-1330 Leikar Pasning, dribling… Diverse grunnleggande dugleiksøvingar Spel… Read More Tine fotballskule 2016 – rammeopplegg