Tine fotballskule 2016 – rammeopplegg

8 – 10 år

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag
1000- 1045 Velkomst
Informasjon
Gruppeinndeling
Bli kjent-aktivitetar
Leikar
Pasning, dribling…
Skot på mål
Spel
Diverse grunnleggjande dugleiksøvingar
1045-1200 Skot på mål
Pasning, dribling…
Spel mot eit mål Diverse grunnleggjande dugleiksøvingar Lunsj 1130-1200
Turnering 1200-1345
1200-1245 L U N S J
1245-1330 Leikar
Pasning, dribling…
Diverse grunnleggande dugleiksøvingar Spel mot to mål TURNERING
Uttøying
1345-1415 Spel mot eit mål
Uttøying
Utdeling av utstyr
Spel mot eit mål
Uttøying
Diverse spel / leikar
Uttøying
AVSLUTNING
GRILLING + UTDELING DIPLOM
1415-1430 INNSAMLING AV UTSTYR – OPPRYDDING AV OMRÅDE

10-12 år

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag
1000 – 1045 Velkomst
Informasjon
Gruppeinnedeling
Bli-kjent-aktivitetar
Pasningsspel Ferdigheiter ved oppspill bakfrå Diverse spel / leikar
1045-1200 Pasningsspel Trening på avslutningar – skot Trening på avslutningar – skot Lunsj 1130-1200

Turnering 1200-1345

1200-1245 L U N S J
1245-1330 Ein mot ein-situasjonar Ferdigheiter ved oppspill bakfrå Bruk av hovudet ved innlegg / avslutning TURNERING
Uttøying
1345-1415 Diverse spel / leikar
Trening på hovudferdigheiter
Utøying
Diverse spel / leikar
Uttøying
Ferdigheiter i forsvar + ein mot ein
Uttøying
AVSLUTNING
GRILLING + UTDELING DIPLOM
1415-1430 INNSAMLING AV UTSTYR – OPPRYDDING AV OMRÅDE

PROGRAMMET ER OPE FOR JUSTERINGAR UNDERVEGS