Skikarusell på Kleppa 2023

Skikarusellen på Kleppa startar 7. januar. Det er planlagt 5 renn i løpet av vinteren. Følg med på Facebook, det kan komma endringar. Kiosken i skihytta blir open.

  1. Laurdag 7. januar kl. 10-11
  2. Måndag 23. januar kl. 17-18:30
  3. Laurdag 4. februar kl. 10-11
  4. Laurdag 4. mars kl. 10-11
  5. Laurdag 25. mars kl. 10-11 → Premieutdeling/sesongavslutning kl. 11:30.

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta.

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 130 kroner og vert seld på Kleppa når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet. Dersom du har startnummer frå tidlegare, så ta det med.

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar heilt fram til premieutdeling.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. (det vert premiering for alle påmeldte deltakarar) Det vert premieutdeling laurdag 25. mars.