Omarbeiding toppmeny

Etter flytting av Facebook-integrerte sider, i høgre del av skjermen, vart menyane for anlegg og arrangement liggande under og noko bortgøymt. For å få plass til anlegg og arrangement i toppmenyen, er alle ballspel: Fotball Handball Innebandy Volleyball flytta inn under hovudmenyen Ball.

Kalendar til Syril

Vi gjer eit forsøk med kalendar for Syril og ser om det fungerer. Det er avhengig av at trenarar, lagleiarar med fleire tek han i bruk. Terskelen er så låg at kan du bruke kalendaren på Outlook, Gmail osv, greier du det. For å få inn kampar, treningar med meir i kalendaren, send ei “møteinnkalling”/invitasjon frå… Read More Kalendar til Syril

Posting med e-post

Adresse å sende til: nett@syril.no. Emnet på e-posten = innleggstittelen. Meldingsteksten til e-posten = innlegget. Leggjer du ved eit enkelt bilde blir det integrert i posten din. Dersom du sender med fleire bilete, vil dei bli vist som eit galleri. I tillegg er følgjande filformat støtta: Lydfiler (mp3) vert spelt av ved hjelp av WordPress Audio… Read More Posting med e-post