Kalendar til Syril

Vi gjer eit forsøk med kalendar for Syril og ser om det fungerer. Det er avhengig av at trenarar, lagleiarar med fleire tek han i bruk. Terskelen er så låg at kan du bruke kalendaren på Outlook, Gmail osv, greier du det.

For å få inn kampar, treningar med meir i kalendaren, send ei “møteinnkalling”/invitasjon frå din kalendar til kalendar@syril.no. Vi ser over invitasjonen før legg han inn i kalendaren til Syril.

Tips til å skrive «møteinnkallinga»/invitasjonen:

  • Fotballkamp G12 Syril – motstandar
  • Handballtrening J13/14
  • Friidretttrening J13
  • Skikarusell
  • Fotballturnering
  • osv.

Angi helst staden det skal foregå på og eventuelt ei kort skildring.