Omarbeiding toppmeny

Etter flytting av Facebook-integrerte sider, i høgre del av skjermen, vart menyane for anlegg og arrangement liggande under og noko bortgøymt. For å få plass til anlegg og arrangement i toppmenyen, er alle ballspel:

  • Fotball
  • Handball
  • Innebandy
  • Volleyball

flytta inn under hovudmenyen Ball.