Status støtte til friidrettstadion

Medlemar i SYRIL har no betalt inn over kr. 50 000 til hjelp for å få ferdig friidrettsstadion. I tillegg fekk vi kr. 30 000 i koronamidlar frå Sparebankstiftinga. Tusen takk til alle. Det gjer at vi har bestemt oss for å gjere ferdig grunnarbeida og løpebana. Vi har ikkje midlar til kunstgras på tre-ar-banene eller til gras på grasbanedelen, men det jobbar vi med.

I tillegg har vi fått kr. 400 000 frå sparebankstiftinga til lysanlegg. På bilete som er vedlagt, ser de overrekking til vår prosjektleiar Jørgen Dahle Eikenes frå banksjef bedriftsmarked i Sparebanken Sogn og Fjordane, Jan Petter Vadheim.  Men lysanlegget kostar om lag 1,2 mill. kr. Vi vil søke om spelmidlar, men eigenandelen klarar vi ikkje å finansiere. Kvar krone frå dykk medlemmar kjem godt med.

Vi håpar difor at enno fleire av medlemmane i SYRIL ønskjer å hjelpe. Det kan ein gjere med ei ekstra gåve som ein betalar inn på konto 3781.07.31029 eller VIPPS 88235. Merk innbetalinga med «Støtte til Friidrettsstadion». Beløpet er valfritt.

Alle medlemmar med registrert e-postadresse får denne eposten. Dersom du veit om andre som kanskje kan vere interessert i å støtte, så send gjerne denne eposten vidare.

Helsing

Friidrettsvener i SYRIL