Gruppe for treningstilhøve vinterstid

Syril fotball har etablert ei gruppe som skal utgreie treningstilhøve på vinteren. Gruppa består av Nils Magne Slinde, Erlend Husabø, Svein Jarle Skårhaug og Runa Aaland Eggum. I går var gruppa på besøk hjå driftsleiar i Sogndal fotball, Nore Hjellhaug, for å høyre om deira erfaringar frå vinterdrift. Det var eit interessant møte og eit godt grunnlag for vidare arbeid. Stor takk til Nore som stilte opp. Gruppa arbeider vidare og tek sikte på å ferdigstille arbeidet tidleg haust. Om du har innspel til arbeidet er du velkomen til å dele desse innan 12.juli. Dette kan gjerast ved å ta ein telefon til Runa Aaland Eggum på 95756106 eller sende ein e-post til runaeggum@gmail.com.