Klubbutvikling/-driftskurs 30. mars

Laurdag 30. mars invitera NFF Sogn og Fjordane alle klubbar i Sogn til eit 1-dagskurs i klubbdrift og klubbutvikling. Dette kurset er det første av fire kurs som skal hjelpe alle frivillige og ansatte i fotballen til å gjer ein effektiv og god jobb med å tilrettelegge for aktivitet på alle nivå i norsk fotball. Målgruppa er alle frivillige og ansatte i klubb, frå styremedlem, kioskansvarleg til lagleiarar og trenar.

Læringsmål:
Forstå idrettens formål
Forstå klubbens ytre rammer
Forstå hvorfor helhetlig styring – der klubben som sjef er viktig
Kjenne til NFF Kvalitetsklubb

Kurset er satt saman av tre modular, som saman vil utløyse kompetansen «FLK 1»:

Modul 1: Den verdifulle idretten
Modul 2: Vår store fotballfamilie
Modul 3: Banen vi spiller på

Det vert lagt opp til gruppearbeid, erfaringsutveksling og teori frå kurshaldar frå krets. Alle med verv som arrangementansvarleg, styremedlem, trenar, lagleiar osv. vil ha nytte av dette kurset.

Kurset arrangeres:
Sted: Leikangerhallen, 4.etg

Når: Lørdag 30. Mars
Tid: 10:00 – 17:00
Pris: GRATIS

Påmelding ved å trykke «skal» på facebookeventet: https://www.facebook.com/events/388102671753811/ eller på e-post til anders.veibust@fotball.no