Skikarusell på Kleppa 2018

Skikarusell 2016Skikarusellen på Kleppa startar 13. januar. Det er planlagt 6 renn i løpet av vinteren:

  1. Laurdag 13. januar kl. 13-14
  2. Laurdag 20. januar kl. 13-14
  3. Laurdag 3. februar kl. 13-14
  4. Laurdag 10. februar kl. 13-14
  5. Laurdag 3. mars kl. 13-14
  6. Laurdag 10. mars kl. 13-14  med premieutdeling/sesongavslutning kl. 14.30.

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta.

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 100 kroner og vert seld i skihytta når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet. Dei som har kjøpt Kleppakort treng ikkje betale for deltaking på skikarusellen.

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar frå boka vart lagt ut og fram til og med 10. mars.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. Det vert premiering for alle med 4 poeng eller meir. Det vert premieutdeling laurdag 10. mars.

Kleppakort

Kleppakortet er eit universalkort, som dekker alle aktivitetar for heile familien (event. Barn/vaksen) på Kleppa ein vintersesong. Kortet dekkar slalombakken, skikarusellar og løypeavgift. De finn meir info her: https://syril.no/anlegg/kleppa/.