Opningstider i trekket

Vi gjer ei lita justering av opningstidene. Det betyr at du kan sove ein halv time lenger i helga 😉

Opningstider Frå Til
Tysdag (kveld) 18.00 20.30
Torsdag (kveld) 18.00 20.30
Laurdag 11.30 15.30
16.00 mars/april
Søndag  11.30 15.30
16.00 mars/april

Alle må retta seg etter skilt i bakken og respektere oppsette sperringar og andre sikringstiltak.

DET ER PÅBOD OM BRUK AV HJELM. (Gratis utlån også for vaksne)

Informasjon om Kleppa som inkluderer opningstider med meir finn du alltid her: Kleppa