Nytt styre og treningsavgifter for fotball

Samansetninga av det nye styret finn du her: https://syril.no/ball/fotball/

Treningsavgifter finn du her: https://syril.no/ball/fotball/trening/

Vi gjer merksam på at i år er medlemsavgift/-kontigent IKKJE inkludert i treningsavgifta for senior herrer eller damer. Alle må betale medlemsavgift/-kontigent i tilegg til treningsavgifta.