Nytt styre og treningsavgifter for fotball

Samansetninga av det nye styret finn du her: https://syril.no/ball/fotball/ Treningsavgifter finn du her: https://syril.no/ball/fotball/trening/ Vi gjer merksam på at i år er medlemsavgift/-kontigent IKKJE inkludert i treningsavgifta for senior herrer eller damer. Alle må betale medlemsavgift/-kontigent i tilegg til treningsavgifta.

Oppdateringar fotball

Fotballsidene er oppdatert med det nye styret og godkjent årsmelding. Styresamansetning og dokumentarkiv finn du her. Treningsavgifter er oppdatert. Treningstider vil om kort tid bli oppdatert. Alt om fotballtrening finn du her.