Årsmøte 13.3.17 kl 19

Årsmøte blir halde på Saften, i 4. etasje.

Vanlege årsmøtesaker

Saker til årsmøte må vera styret ihende innan 10.3.17.

Sakliste blir publisert på syril.no