Skicross

Tid: Søndag 13.mars 2022, kl. 12.00

SYRIL inviterar til SSF Karusell Skicross. 

I skicross går deltakarane ein løype laga til med ulike element slik som storslalom, 180 grader svinger, orgeltramp og ulike andre hindre. Dette bidrar til utviklingen av skiferdigheter, men først og framst er det GØY!

For meir informasjon om kva skicross er, sjå https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/langrennscross/
Påmeldingsfrist fredag 11. mars kl 23:59. Etterpåmelding til rennleiar fram til start.

Rennleiar Torunn Grut
Mobil: 91740637,  torgru63@gmail.com

Påmelding og premiering

Påmelding her

 • Kontingent kr 70, vipps til 88235 eller til kontonr 3781 07 31029. Merk betaling med skicross og deltakarnamn. Dersom du ikkje meldar deg på via Min idrett, send også melding til rennleiar.
 • Premie til alle deltakarar
 • Løypa vil vere klar i løpet av laurdag føremiddag. Vi oppfordrar alle til å prøve løypa på førehand anten på laurdag eller søndag. Vi vil lage ei eiga lettare løype for dei minste årsklassane.

Klassar 

 • J/G 7 år og under 
 • J/G 8 år
 • J/G 9 år
 • J/G 10 år
 • J/G 11 år
 • J/G 12 år
 • J/G 13 år
 • J/G 14 år
 • J/G 15 år
 • J/G 16 år

Tidtaking

For alle under 12 år vil det bli gjennomført enkel tidtaking med stoppeklokke. For dei over 12 år vil konkurransen bli gjennomført med heat. Aldersklasser kan bli slått sammen for å lage heat. 

Covid-19/Smittevern

 • Ved symptom på sjukdom skal ein halde seg heime
 • Hugs god hand- og hostehygiene

Info om eventuelle endringar vil bli lagt ut på denne nettsida dagen før rennet.

Vel møtt til skirenn på Kleppa!