Årsmøte fotballgruppa

Tysdag 1.mars kl. 19 i Saften 4.etasje

Sakliste:

  1. Val av ordstyrar og sekretær, samt 2 som underskriv på referat
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Saker; Kjøp av utstyr til vinterdrift
  6. Treningsavgift 2022
  7. Budsjett 2022
  8. Val

Velkomen!