Publikumsregistrering

Då er me inne i ei ny tid med registrering av publikum på arrangement. Minner om at alle må registrere seg når dei er på arrangement i regi av Syril.