Etterlyser årsmeldingar

Syril skal avlevere arkiva sine til fylkesarkivet. På den måten sikrar meg god og trygg oppbevaring av materiell som dokumenterer SYRIL sin aktivitet frå 1946 og fram til i dag. Det beste dokumentet i nyare tid som oppsummerer all aktivitet i laget, er årsmeldingane. Me ønskjer difor å kunne levere det komplett for dei siste 40 års dvs. tilbake til 1980. Men til det treng me hjelp for me manglar to årsmeldingar etter at me har leita gjennom alt me har av materiale. Dersom nokon har nokon av desse to, er det fint om me enten kan overta eller låne eksemplaret for å ta ein kopi.

Dei to me manglar er:

·         2003

·         2001

Om du har nokon av desse liggande, ta kontakt med Nils Magne Slinde, tlfnr: 901 54 550, eller epost: nmslinde@gmail.com