Informasjon frå fotballkretsen angåande nye restriksjonar.

I tråd med nasjonale retningslinjer vil det frå og med 15.desember bli innført koronarestriksjonar i høve fotballaktiviteten.

Les om retningslinjer som blir gjeldande her:

Dette betyr koronarestriksjonene for din fotballaktivitet – Norges Fotballforbund

Nye koronatiltak får konsekvenser for fotballen – Norges Fotballforbund

Landslagsskuletiltak (sonelag,kretslag) og planlagte kretsarrangement (futsal, KM Oldboys) i perioden 15.des-15.jan blir avlyst. Informasjon og status for andre tiltak (t.d.møter, kurs) blir gitt på eit seinare tidspunkt.

Vi er særs lei oss for at aktiviteten igjen bremsast opp som følge av smittesituasjonen. Samstundes har vi i koronaåra sett at fotballen evner å legge til rette for trygg aktivitet innan dei rammer som blir gitt. Dette skal vi klare også denne gongen!