Sykling på kunstgrasbana

Sykling på kunstgrasbana skal ikkje forekoma!
Sykling riv opp kunstgrasfiber og er øydeleggande for bana si haldbarheit.
Informer dine born at bana er noko vi i felleskap må ta vare på og at sykling på kunstgrasbana er forbode.