Oppdatert informasjon om nye stadion

Det har vore mykje arbeid og dugnad knytta til nye stadion. Mykje er gjort, men enno gjenstår det litt.

Her finn de oppdatert informasjon om nye stadion: https://syril.no/anlegg/stadion/

Litt bilete frå arbeidet med nye stadion: