Støtte til friidrettsstadion

Hei

Syril byggjer nytt friidrettsstadion, men må kanskje utsetje ferdiggjering pga. koronapandemien. Meir informasjon om anlegget og situasjonen finn du i vedlagte fil. Dersom du ikkje får opna fila, så sende ein epost til nmslinde@frisurf.no så skal vi sende den på epost.

Vi håpar at medlemmane i Syril ønskjer å hjelpe til i denne vanskelege situasjonen. Det kan vi gjere med ei ekstra gåve som ein betalar inn på konto 3781.07.31029 eller Vipps 88235. Merk innbetalinga med «Støtte til Friidrettsstadion». Beløpet er valfritt.

Alle medlemmar med registrert epostadresse får denne eposten. Dersom du veit om andre som kanskje kan vere interessert i å støtte, så send gjerne denne eposten vidare.

Helsing

Friidrettsvener i Syril