Ingen organisert fotballtrening på Syril stadion for tida, men eigentrening er lov!

Her er nokre einkle råd for korleis eigentrening kan gjennomførast innanfor helsestyresmaktene sine anbefalingar:

– Tren åleine eller i små grupper (maks 3-4 stk), familiegrupper kan vera større.

–  Hald avstand til kvarandre, 1-2 meter.  

–  Tren gjerne med dei same vennene.

–   Ikkje tren om ein har symptom på forkjøling eller anna sjukdom.

Det er mange kjekke og nyttige øvingar ein kan gjera åleine eller i små grupper; pasningar, demping, skot, hurtigheit, kondisjon og mykje meir.

Så oppmodar vi alle unge og vaksne å forholda seg til helsestyresmaktene sine retningslinjer.

Så gler vi oss alle til vi kan starta med fellestreningar og kampar igjen.