Årsmeldingar Syril

Syril Fotball er interessert i å få tak i årsmeldingane for 1992, 1993, 1994 og 1995. Om det er nokon som har dei liggane heime, set me stor pris på om me får låne dei for ein kort periode. Om du har nokon av dei, ta kontakt med Birte Andersen, epost: birte-a@hotmail.com, tlf: 90 60 06 78