Idrettens Skadetelefon

Idrettens Skadetelefon skal ivareta utøvarar sitt behov for behandling, rådgjeving og oppfølging ved skade. Det er no laga ein animasjonsfilm som forklarer kva Skadetelefonen er og korleis det fungerer ved skade:

Meir info om Idrettens Skadetelefon og Idrettens helsesenter finn de her, https://www.idrettshelse.no/.

Syril har eiga side om fotballskade her.