Løypeavgift sesongen 2017/-18

Avgifta dekker drift- og vedlikeholdkostnader for trakkemaskiner, lysanlegg og løyper. Løypeavgifta kan anten betalast direkte på nettbank eller med kontantar i vaktbua/skitrekket. Minner om at løypeavgifta er inkludert i Kleppakortet.

Løypeavgift Kleppa kan betalast til Syril sin bankkonto 3781.07.31029 eller VIPPS til 88235 og merkast med namn og Løypeavgift.

Alder Pris
Småbarn 0-6 år Gratis
Person 600
Familie Alle i familien 900