Trenarforum med Nils Tore Krosshaug

Måndag 3.04.17 var eit tjuetals engasjerte trenarar med på Trenarforum i Syril fotball.

Nils Tore Krosshaug fortalte korleis ein trener alderbestemte i Sogndal, og
ikkje minst kvifor dei gjer det. To stikkord var:

  • høg intensitet og
  • mykje ballberøring

Men elles kom Nils Tore med mange godt tips til våre trenarar.