Kjøp andel i kunstgrasbane

 

0515060
Anlegget bada i vårsol

Kunstgrasbana er eit stort økonomisk løft for ein liten klubb i Syril. Mykje er finansiert av Leikanger kommune/Sognekraft, Sparebanken Sogn og Fjordane samt tippemidlar. Men vi har ikkje fått midlar til innbytarbenker, kiosk og tribune. Vi håpar du vil vere med å hjelpe oss slik at vi slepp å legge enno meir på treningsavgiftene til spelarane.

Om felt

Bana er delt opp i hovedsak i felt som du kan «kjøpe» for kr 3 000. Eit kjøp betyr at du får namnet ditt på plakat som vert lagt ut på syril.no og på veggen i kiosken. Det er lov å vere anonym eller bruke alias. Du kan kjøpe fleire felt. 

Særfelta, det vil seie midtsirkel, straffefelt, 16-metrane og hjørna, vert selde som samla einingar og er særleg mynta på bedrifter, lag, foreining, vennegjengar eller andre som slår seg i lag for å få hand i eit større samla område. Midtsirkelen kostar kr 30 000 medan dei andre kostar kr 15 000. Det vert høve til bedriftsprofilering av desse felta. Det inneber logo på plakat på nettsidene våre og på plakaten i kiosken. Det vil òg vere høve til å få avtale om stadionreklame i tillegg.

Framgangsmåte

  • Betal til bankgiro 3705.10.13124
  • Merk innbetaling i rubrikken Melding/Beløpet gjelder med «Andel kunstgrasbane» og ønska andelsnummer eller «særfelt». Først til mølla! Er andelen allereie kjøpt, tildeler vi fortløpande.
  • Merk også med «Namn på Andelseigar» i feltet Melding/Beløpet gjelder.

Sjekk ledige felt her

Ta kontakt med Nils Magne Slinde (901 54 550) om du har spørsmål.