Syril fotball sin sportsplan

Sportsplanen og tillegg til sportsplan som vart vedteke på årsmøte finn ein her : https://syril.no/ball/fotball/

Det er sett ned ei gruppe som skal revidere sportsplanen, og legge den fram på årsmøte neste år. Denne gruppa består av Jan Tore Slinde og Kjetil Berg frå styret. Med seg i gruppa har dei personar , som i hovudsak er trenarar som representerar både vaksen-, ungdoms-, og barnefotballen i Syril. Sportsleg leiar Jan Tore Slinde leiar denne gruppa, og dei skal etter planen sette i gang med revideringa etter 17.mai.