Tilsynelatande like?

2016 Trimkort
Trimkort 2016

Fleire har kommentert at dei ikkje ser skilnad på trimkorta for 2016 frå 2015. Vi kan trøyste dykk med at det ikkje er alt som er like godt synleg, men vi er trygge på at vi skil korta frå 2015 frå 2016.

Ikkje gløym at korta skal fungere som din kontrakt med deg sjølv. La det/dei vere din motivasjon med eit klart mål for sesongen. Utfordre gjerne andre eller ta dei med på ein tur som ein appetittvekkar. I motsetning til mange andre aktiviteter stiller ikkje trimmen store krav til utstyr. Du kjem langt med eit par gode sko.

Som nybyrjar kan det vere lurt å starte med 30 småturar første året. Ta tida du treng og besøk kortpostane som Dalhjella, Lauparfjellet, opp frå Frækaland/Leite mot Kleppa, Fadnastølen, Bjørgahaug, Skagasete og Fivelhola fleire gonger. Neste år tek du alle 20 postane.

Ta med mobil eller kamera på turane. Post gjerne bilete frå turane på Facebook-gruppa til Syril Trim eller send bilete og ei historie til nett@syril.no, så skal vi få lagt inn ei sak på syril.no. Det treng ikkje vere utsiktsbilete. Om det er dyr eller planter er det mykje fint som fortener foreving i naturen. Ver med og vis fram mangfoldet i Leikanger.

Men vi noterer oss ønskje om ulike kort og ser om vi kan få til ein meir fargesprakande trim dei komande åra.