Sone Sogn gutar f. 2003

Onsdag 30 mars skal Sone Sogn gutar f. 2003 ha trening på kunstgraset kl 17:00 – 18:30. (Halve bana)

Fra vår klubb stiller Gøran Njøs og Espen Hickman.

Oppfordrar trenarar/leiarar i klubben til og møte opp.

Flott muligheit til og følga våre eigne spelarar og treffa kollegaer.