Trenarrettleiar og trenarforum Syril fotball

Nils Tore Krosshaug har tatt på seg rolla som Trenarrettleiar for Syril fotball. Vi er svært glad for at Nils Tore har tatt på seg denne oppgåva, det har vore etterlyst i mange år frå våre trenarar. Trenarane er den viktigaste ressursen for drifta til Syril fotball, så det er viktig at de får ein person som de kan ha som «sparringspartnar».

Vi inviterar til trenarforum for alle trenarane torsdag 18.mars kl. 16.30 – 18.30 i Tinghuset. Alle trenarar i Syril fotball er invitert. Det vert mellom anna gjennomgang av den reviderte sportsplanen, som de finn her: Sportsplan 2021-2024