Grassrottrenar-kurs i skigruppa

Norges Skiforbund i samarbeid med Norsk Tipping inviterer til kurset Grasrottrenar på Kleppa torsdag 4. februar.

Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenarar som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for dei som skal lære å gå på ski.

Kva er Grasrottrenar-kurs?
https://www.ski-tv.no/hva-er-grasrottrenerkursetmov

Stad:
Kleppa Skisenter, Leikanger

Tid:
Torsdag 4. februar, kl. 17.30-21.30

Målgruppe:
Kurset egnar seg godt for barnehagetilsette, foreldre, barneidrettstrenarar, allidrettstrenarar og trenarar generelt som ynskjer å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på ein entusiastisk måte.

Grasrottrenar er eit sjølvstendig kurs, men vil også inngå som ein del av NSF si trenarløype.

Oppbygging og gjennomføring av kurset:
Kurset er lagt opp med 4 timar praktisk jobbing ute, og resten er lagt opp som teori.
Den praktiske gjennomføringen er lagt opp med ein kurslærar som gjennomgår dei viktigste prinsippa for planlegging og gjennomføring av aktivitetane. Teorien er lagt opp som sjølvstudie (e-læring) med tekst og video, og spørsmål som skal reflekterast over og svarast på.

Etter bestått praksis og teori gir Norsk Tipping ein vest til trenarane som bevis på bestått kurs 😊.

Kurset krever ingen førkunnskap.

Påmelding innan onsdag 3. februar MELD DEG PÅ

Kurset vert gjennomført iht. gjeldande råd for smittevern.

Retningslinjer for kursdeltakarar:
• Er du sjuk eller har symptom på sjukdom kan du ikkje delta på kurset
• Hald minimum 1 meter avstand
• Hugs god hand- og hostehygiene

For spørsmål kontakt Sogn og Fjordane Skikrins:
E-post ingrid.narum@skiforbundet.no
Tlf. 92 60 14 21
eller leiar for SYRIL langrenn
E-post katrinerwilson@gmail.com
Tlf. 917 69 150