Trekning Syril Trim 2020

Det har vore ein fantastisk sesong med stor auke i tal selde trimkort, og ikkje minst innleverte trimkort etter endt sesong. Det gjeld både Trim 30 og for dei som tek alle turpostane.

Ekstra gledeleg er at så mange barn/unge har fullført i år. Stor applaus til både barn og foreldre! Vi veit at det krevst både tid og krefter for å kome i mål med så mange turar. Vi gratulerer alle med innsatsen, og håpar at mange av dykk vil vere med neste år!

Premiane er gåvekort à kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30. Ei stor takk til Erling Røysum AS og Små livgleder for delsponsing av premiane, noko som gjer at vinnarsjansen blir større. Dei gjer det òg enklare for oss i samband med sal og innlevering av trimkort.

Erling RoysumSmå livsgleder

Vi vil og takk dei to andre sponsorane våre, Sogn Røyr og Byggmeister Langeteig & Volldal AS, som støttar aktiviteten vår.

Vinnarar av turposttrimmen og gåvekort à kr 1.000:

 1. Guro Marie Bruteig Bøyum
 2. Bjørnar Eggum
 3. Rune Kjørlaug
 4. Linda Grebstad Grinde
 5. Borgtor Bøyum
 6. Vilde Rød Knudsen
 7. Johannes Hamre
 8. Trude Risnes
 9. Anne Liv Mæland Røysum
 10. Rolf Almås
 11. Ingrid Fredheim
 12. Sigrun Orrestad
 13. Irene Nornes
 14. Rita Steig
 15. Kari Kitty Stadheim

Vinnarar av Trim 30 og gåvekort à kr 500:

 1. Jonas Hagenlund Steig
 2. Tellef Gjerde Wilson
 3. Eline Dimmen Henjum
 4. Olav Føleide Skinlo
 5. Tiril Myren Sæterbø
 6. Borgny Kristine Brekke Steig
 7. Isak Hamre
 8. Siri R. Heggenes
 9. Inger Kristine Nes Henjum
 10. Randi Fikerud Njøs
 11. Marie Bremer Remø
 12. Eivind Yttri
 13. Kjell Remø
 14. Turid Måseide
 15. Ingrid Amundsen
 16. Birte A. Røysum
 17. Espen Sæterbø
 18. Helga Maj Myren
 19. Lise Olsmo Oen