KM sluttspel J 13/14

Sundag 8.november spelar J 13/14 om KM-tittelen. Møt opp på bana førstkommande sundag kl.15 og ver med på å heie jentene til siger.