KM sluttspel J 15/17 9’ar

Sundag 1.november spelar J 15/17 om KM-tittelen. Møt opp på bana førstkommande sundag kl.14 og ver med på å heie jentene til siger.